מזכירות וועד הישוב

מזכירות הישוב

המזכירות מספקת שירותים לתושב ופתוחה:  בימים א-ה  בשעות     0900-1300
                                                               ביום ד – אחר הצהריים 1700-1900

אישור תושב – להורדת הטופס אישור תושב (יש לצרף צילום ת.ז +ספח)

ועד הישוב

הוועד אחראי על ניהולו השוטף של היישוב
בוועד חברים 5 תושבי היישוב הנבחרים פעם בארבע שנים בהצבעה של התושבים
חברי הועד הנוכחי הם : 

 1. יחיאל איבגי – יושב ראש הועד
 2. מורית קורן
 3. יעל גרינברג
 4. מורן גנות
 5. רפי מזרחי

מזכיר חיצוני – גיל אבימן

פרוטוקולים של ישיבות הועד

 1. protocol 161212                 
 2. protocol 201212
 3. protocol 020113
 4. protocol 130113
 5. protocol 140113
 6. protocol 040213
 7. protocol 050213
 8. protocol 180213
 9. protocol 040313
 10. protocol 040413
 11. protocol 220413
 12. protocol 290413
 13. protocol 080513
 14. protocol 200513
 15. protocol 036013
 16. protocol 170613
 17. protocol 010713
 18. protocol 150713
 19. protocol 290713
 20. protocol 120813
 21. protocol 250813
 22. protocol 090913
 23. protocol 230913
 24. protocol 071013
 25. protocol 221013
 26. protocol 041113
 27. protocol 191113
 28. protocol 021213
 29. protocol 151213
 30. protocol 301213
 31. protocol 270114
 32. protocol 100214
 33. protocol 240214
 34. protocol 100314
 35. protocol 240314
 36. protocol 090414
 37. protocol 280414
 38. protocol 070514
 39. protocol 120514
 40. protocol 250514
 41. protocol 230614
 42. protocol 070714
 43. protocol 210714
 44. protocol 030814
 45. protocol 180814
 46. protocol 010914
 47. protocol 140914
 48. protocol 071014
 49. protocol 201014
 50. protocol 031114
 51. protocol 201114
 52. protocol 011214
 53. protocol 151214
 54. protocol 291214
 55. protocol 130115
 56. protocol 290115
 57. protocol 090215
 58. protocol 230215
 59. protocol 090315 
 60. protocol 220315
 61. protocol 130415
 62. protocol 260415
 63. protocol 100515
 64. protocol 250515
 65. protocol 080615