קליטה ובניה

הישוב גדל והתרחב בשנים האחרונות ומונה כיום כ 100 משפחות,
הליך מכירתם של 120 מגרשים נוספים בני דונם וחצי דונם הסתיים לאחרונה
ומשפחות חדשות מצטרפות ומתחילות בניית ביתם בישוב.
הישוב מתוכנן להגיע לכמות מקסימאלית של של 400 משפחות כך שהצביון הקהילתי ישמר.

תמונת-ניסיון

הרחבות באשלים
שווקו כלל המגרשים לבנייה בישוב. קיים תכנון עתידי לשכונה נוספת, כרגע ללא שיווק.

שכירות באשלים
קיימת אפשרות לשכור בתים ביישוב. ניתן להתעדכן בנושא באמצעות אתר המועצה האזורית וכן ביישוב.

 הטבות ומענקים
הלוואות ומענקים למשכנתא לזכאים של אזור פיתוח א’; הטבות במס הכנסה עד 15%.

תהליך הקליטה בישוב:

    • מילוי טפסים להיכרות.
    • ראיון בפני ועדת הקבלה.
    • מבחני פיל”ת.
    • אישור ועדה מוסדית.