ועדת חינוך

 מטרות הוועדה לתמוך וללוות את רכזת החינוך, ליצור מערכת חינוך כוללת מלידה ועד צבא, להתוות דרך חינוכית רב שנתית בזיקה לקהילה, בניית מסורת יישובית, יצירת שיח בין השותפים לעשייה: הורים, מחנכים, מועצה וגורמי חוץ נוספים.

בשבוע שעבר, נערכה ישיבה עם ועד הישוב וגורמי חינוך במועצה, בה הוחלט על תחילתה של דרך עבודה משותפת. הדרך ארוכה, אולם, אנחנו מאמינים בה.

במקביל לפעילותנו בשנת הלימודים הזו, אנחנו גם מתחילים להיערך לשנת הלימודים הבאה . כחלק מתהליך זה, אנו עורכים סקר קצר של בדיקת צרכים בחינוך הבלתי פורמלי. נבקשכם לענות על הסקר המכוון ולהשיבו, כך שנוכל להיערך. 

נשמח לעמוד לשירותכם,              

                                                    ועדת חינוך בישוב