רבש"צ חדש לישוב- גל ביסמוט

לאחר תקופה של עבודה בהתנדבות גל מונה לרבש"צ הישוב.

במידה וקיימת בעיית ביטחון, פרצות בגדר/גנבות/בעיה בשער או כל דבר הקשור לביטחון התושב

והיישוב  יש לפנות לגל ביסמוט  -  053-7762064