השתתפות תושבים בישיבות ועד

הוועד המקומי מבקש לעדכן את התושבים כי ישיבות הוועד פתוחות לכלל התושבים

תושבים יכולים להיות נוכחים בישיבות הוועד כצופים

מועדי ישיבות הוועד – ניתן לקבל במזכירות