בית אשלים משתתפים בצערו של עופר ביליבוק על מות סבתו

בית אשלים והועד המקומי 
משתתפים בצערו של עופר ביליבוק 
על פטירתה של סבתו 
 המשפחה האבלה יושבת שבעה
ברח' שיזף 137 דימונה
ת.נ.צ.ב.ה