אישור תושב

ניתן לשלוח בקשות לאישור תושב החל מתאריך 20/12/2013

האישורים יונפקו החל מתאריך 1/1/2014

נוהל - נוהל בקשת אישור תושב לשנת 2014

טופס והנחיות ניתן למצוא תחת מזכירות וועד הישוב